JOYSTICK MINI

Joystick Potansiyometreli Mini Seri

TX-13RPSR
TX-26PLR
TX-26PRR
KNOB For Joystic(Option)

Potansiyometre 7.10

ROTARY POTENTIOMETER FLAT TYPE 7.10

711P-NR
711M-NR(SMD)
108GP-NR
108GM-NR(SMD)
108P-S2R

Potansiyometre Sürgülü Tip

SLIDER POTENTIOMETER

NS-801MFRR
NS-1012MFR-R
NS-1003PR
NS-1503PR
NS-1003MRT4R
NS-1503MRT4R
NS-1003MF1RT4R
NS-1503MF1RT4R

Potansiyometre UFO Tip 10.12.16

ROTARY POTENTIOMETER UFO TYPE 10.12.16

103P-N3R
103P-S2R
106P-N2R
106P-S2R
121P-N2R
121P-S2R
121P-S2(B)R
161P-N2R
161P-S2R