Potansiyometre Plastik Milli Tip 6.8.12

PLASTIC SHAFT TYPE 6.8.12

62M-NR(SMD)
62PL-NR
82P-NR
82P-NAuR
82M-NR(SMD)
82M-NAuR(SMD)
81PF-S2R
81P-S2R
126SP-NR

Açıklama

 

ROTARY POTENTIOMETER FLAT TYPE INCOTERMS:

108GP-NR B10K

108P-S2R B10K

ROTARY POTENTIOMETER UFO TYPE

103P-N3R B10K

103P-S2R B10K

121P-N2R B10K

121P-S2R B10K

121P-S2(B)R B10K

161P-S2R B10K

ROTARY POTENTIOMETER PLASTIC SHAFT TYPE

82P-NAuR B10K

82M-NAuR B10K(SMD)

81PF-S2R B10K

81P-S2R B10K

126SP-NR B10K

ROTARY POTENTIOMETER METAL SHAFT TYPE

102L-NR B10K

132L-NR B10K

171P-S2R B10K

1712-RS1R B10K

1712P-RS3R B10K

SLIDER POTENTIOMETER

NS-801MFRR B10K

NS-1012MFR-1R B10K

NS-1003PR B10K

NS-1503PR B10K