Türkiye Yetkili Satıcı

Türkiye Satışı Yaptığımız Markalar

Göçmen Teknik ailesi olarak Türkiye ve çalıştığımız diğer ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından doğrudan temin, kapalı zarf, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik, güç transferi, robotik , hidrolik- pnömatik , algılama, test ve ölçüm ekipmanları ile ilgili bütün ekipmanların alımı, satımı ve zamanında teslimini taahhüt…